ANATHEMA

Pravidla Severu Anathema

Všichni hráči musí také dodržovat pravidla projektu Nemesis – naleznete zde.


§1 Oficiální veřejné kanály

§1.1 World

§1.1.1 Slouží ke hromadné konverzaci mezi hráči, hledání spoluhráčů do teamů, part, raidů.

§1.1.2 Neslouží k obchodování nebo ke kontaktování GM.

§1.2 Shop

§1.2.1 Slouží pouze a jedině k obchodu mezi hráči.

§1.2.2 Neslouží k obchodu s accounty nebo postavami, viz §3.7 a §1.4

§1.3 GM

§1.3.1 Slouží pouze ke komunikaci GM týmu s hráči.

§1.3.2 Nepište zprávy typu "je tu GM?" nebo "GM můžeš mi pomoct?", ale přejděte rovnou k popisu problému, jinak se může stát, že bude GM vaše zprávy ignorovat.

§1.3.3 Jakékoliv prohřešky na tomto kanále budou trestány přísněji než jinde.

§1.4 Aukce

§1.4.1 Slouží k inzerování prodeje/nákupu postavy, který bude probíhat přes Nemesis Aukci

§1.4.2 Kdokoliv, kdo na tomto channelu něco inzeruje, je POVINEN mít v textu napsáno, že se jedná POUZE o obchod přes aukci postav.

§1.4.2.1 Kdokoliv, kdo toto pravidlo poruší, naplní podstatu porušení pravidla §3.7 a bude podle toho potrestán (perma ban)


§2 Prohřešky na veřejných kanálech

§2.1 Za porušování pravidel následujících pravidel může být uděleno až 4d mute.

§2.2 Používat capslock (shift).

§2.3 Tapetovat, posílat obrázky (lebka, křížek apod.) na jeden nebo více řádků do channelu.

§2.4 Komukoliv nadávat.

§2.5 Rozšiřovat odkazy na pornografický materiál.

§2.6 Šíření flame.

- zprávy o wipe atd.

§2.7 Spamovat.

- jako spam se berou dvě a více stejných nebo podobných zpráv v krátkém časovém intervalu, včetně tzv. "omylů".

§2.8 Používat addony měnící barvu písma.

 

§3 Ve hře je zakázáno

§3.1 Využívat hacků

§3.1.1 Používání ext. programů upravujících hru je na serveru přísně zakázáno a trestá se perma banem.

§3.1.2 Pokud se přistižený hráč dobrovolně ještě před zabanováním přizná, může se to při případné žádosti o unban brát jako polehčující okolnost.

§3.1.3 Jakékoliv nadávání nebo urážení GM, který vás přistihne při používání hacků, může být GM vyhodnoceno jako několikanásobné porušení pravidel serveru a může být udělen neodbanovatelný ban.

§3.1.4 V případě, že se na jedné IP adrese v době banování najde více ACC trestaných za závažné prohřešky, může být po schválení HeadGM nebo Administrátorem serveru udělen IP ban.

§3.2 Využívat bugů

§3.2.1 Pokud najdete ve hře chybu, která může zvýhodnit hráče, nebo skupinu hráčů, jste povinni to neprodleně ohlásit na fórum, jakékoliv využívaní této chyby povede k následujícím trestům.

§3.2.2 V případě prohřešku jednotlivce bude udělen ban od 7dní, v případě opakovaného nebo vážného bugování perma ban.

§3.2.3 V případě prohřešku jednoho hráče ve skupině (parta, raid, arena team), kdy nejde prokázat ani vyvrátit, že ostatní členové o bugování věděli, se trestá od 3d banu pro hráče který se dopustil prohřešku, 1d ban pro ostatní členy.

§3.2.4 V případě prohřešku celé skupiny hráčů (parta, raid, arena team), budou všichni potrestáni banem od 7d, vážnější přečiny mohou být trestány perma banem.

§3.3 Wintrade

§3.3.1 Více hráčů/postav v jednom teamu, nebo v teamech opakovaně bojujícími mezi sebou (logovaných ze stejné, nebo podobné IP adresy), za účelem přenechávání vítězství v arénách se trestá 45d banem a výmazem veškerého PvP equipu, arena teamu, AP, honorů, Player heads a Stone Keepers Shardů.

§3.3.2 Je zakázáno žádat jiné hráče o wintrade nebo je k tomu nabádat. Hráč usvědčený z tohoto činu bude potrestám 3d banem, smazáním areana teamu a AP.

§3.4 Přístup na běžně nepřístupné lokace

§3.4.1 Za pokus o přístup / pobyt v této lokaci je 3d ban.

§3.4.2 Za portování na GM Island je sazba 7d ban.

§3.5 Jakkoliv žádat support od GM

§3.5.1 Žádostí o support se rozumí žádost o item / spell / finance apod, které hráče zvýhodní oproti ostatním a nemá na ně nárok.

§3.5.2 Na výmluvy, že to byl žert, nemusí brát GM ohled.

§3.6 Bugování honorů pomocí scriptů

§3.6.1 Jakékoliv bugování honor pointů scripty ve hře, které upravují chování charakteru, délku BG, Areny atd budou trestány 14d banem a výmazem lifetime honor killů a všech honorů.

§3.6.2 Opakované zabíjení vlastní postavy opačné frakce, nebo předem domluvené zabíjení jiného hráče je trestáno stejným způsobem.

§3.7 Výměna / prodej / nákup acc i postav

§3.7.1 Veřejná výměna, prodej a nákup postav nebo accountů je na serveru přísně zakázán a trestá se perma banem.

§3.7.2 V případě, že se rozhodnete i přes to provést výměnu, GM tým se o jakékoliv případně podvody a jiné problémy s tím spojené nestará.

§3.7.3 Veřejný obchod s postavami je možný pouze pod podmínkou splnění pravidla §1.4

§3.8 Reklama na jiné servery

§3.8.1 Reklama na jiné servery zaměřené na hru World of Warcraft bude bez výjimky trestána perma IP banem.

§3.9 Chovat se neuctivě k lidem z Nemesis teamu

§3.9.1 Všichni z Nemesis teamu jsou dobrovolníci, pracující bez nároku na honorář a vše dělají pro dobro hráčů a serveru, proto bude jakékoliv neuctivé nebo hrubé vystupování vůči nim nebo jejich práci tvrdě trestáno.

§3.9.2 Nadávky, urážení, zesměšňování a další neuctivé chování k členům Nemesis teamu bude trestáno perma banem, v některých případech může být přistoupeno k neodbanovatelnému banu nebo banu IP adresy.

§3.9.3 Kritizovaní práce Nemesis teamu bez důkazů o jejich pochybení bude bez výjimky trestáno 14d banem.

§3.9.4 Nadávky na server, jeho funkčnost a vývoj jsou trestány banem na 14d až perma banem.

§3.9.5 Spamování ticketů může být potrestáno až 1d banem. Jako spamování ticketů je chápáno opakované zakládání nových ticketů se stejným, nebo velmi podobným obsahem, a také opakované upravování ticketů v krátkém časovém sledu, kdy je jasně rozeznatelné, že se hráč snaží upozornit tímto způsobem na svůj ticket.

§3.10 Whispovat členům GM týmu

§3.10.1 Pokud má některý člen GM týmu zapnuté whispy, neznamená to, že mu můžete whispovat.

§3.10.2 Za whisper GM bez dovolení Vám muže být uděleno mute až 1d.

§3.10.3. Whisper začíná vždy GM, ne hráči, pokud GM neřekne jinak.

§3.11 Požadovat za itemy skutečnou finanční hotovost

§3.11.1 Všechna data jsou majetkem Projektu Nemesis, proto s nimi nemůžete nakládat jako s vlastními a prodávat/kupovat je za skutečnou hotovost.

§3.11.2 Takovéto počínaní bude trestáno perma banem.

§3.11.3 Nemesis Credity jsou virtuální platidlo Projektu Nemesis, tudíž se na ně tento zákaz nevztahuje a tyto transakce jsou tolerovány, avšak nejsou doporučovány, tudíž pokud Vás ovšem někdo při obchodu s NC podvede, GM tým to nebude nijak řešit.

§3.11.3.1 Obchod s nimi je tolerován pouze na channelu Shop.

§3.12 Afk status v PvP

§3.12.1 Hráči kteří budou v BG jen postávat a nebudou se nijak zapojovat do hry, mohou být bez varování z instance kicknuti, v případě opakování mohou být hráčům vymazány honory a PvP equip.

§3.12.2 Stejné počínání může být trestáno i v arénách, v tomto případě se místo honorů vymaže arena team.

§3.13 Žádat od GM navrácení itemu nebo jeho náhradu.

§3.13.1 Pokud jste vlastní chybou nebo neznalostí přišli o item, postavu, quest apod. nemáte nárok na žádnou náhradu.

§3.13.2 Pokud pochybí server (scripty v jádře nebo DB, pád serveru se nepočítá), může vám být item vrácen po schválení Adminem serveru, po předchozím oznámení na fóru a ověření pravdivosti Vašeho tvrzení.

§3.14 Projevy rasismu.

§3.14.1 Jakékoliv projevy rasismu, antisemitismu, fašismu, etnické nesnášenlivosti, souhlasu s genocidou apod. budou bez varování trestány neodbanovatelným perma banem a následně mohou být oznámeny Policii ČR, která zahájí trestní řízení dle zákonů České Republiky (§355, §356,§400-§404 č.40/2009 Sb. - www.mvcr.cz/soubor/sb011-09-pdf.aspx)

§3.15 Boti.

§3.15.1 Jediným povoleným botem ve hře je FishBot

§3.15.2 Za pokus o použití jakéhokoliv jiného bota dostane hráč 7d ban.§4 Žádosti o ban, unban, mute, unmute.

§4.1 Veškeré žádosti o ban a unban se projednávají na fóru projektu-nemesis v příslušných sekcích.

§4.2 O unban může požádat každý zabanovaný.

§4.3 GM team má právo neudělit unban či zkrácení trestu dle okolností, historie charakteru, accountu atd.

§4.4 Mute a unmute se na fóru neřeší.

§4.5 Veškeré screenshoty a jiný důkazní materiál musí být uploadován na nemesisup.cz.


§5 Obecná pravidla

§5.1 Každý hráč je zodpovědný za svůj account a veškeré postavy pod něj spadající.

§5.2 Hráč nesmí mít nick své postavy ani svého peta či jiných NPC pod jeho kontrolou napodobující či jinak podobný nicku člena Nemesis teamu.

§5.3 Administrátor má právo změnit pravidla.

§5.4 Administrátor má poslední slovo.

§5.5 Hráčům je zakázáno vydávat se jakýmkoli způsobem (byť i žertem) za majitele serveru, Admina, GM či jiného člena Nemesis teamu.

§5.6 Hráč nesmí mít neslušný či urážlivý nick své postavy, svého peta, jiných NPC pod jeho kontrolou, arena teamu, a to ingame, na fóru nebo TS.

§5.7 Veškeré Vámi vytvořené accounty a postavy jsou majetkem Project-Nemesis O.S.

§5.8 GM není povinno vám odpovědět na dotazy týkající se herního světa.

§5.9 V případě vážného/opakovaného prohřešku může GM rozhodnout o udělení neodbanovatelného banu.

§6 Výjimečné tresty

§6.1 GM má právo udělit výjimečný a ojedinělý trest po schválení trestu HeadGM nebo Administrátorem serveru.


Pravidla pro GM a Developerský team.


§1 Definice osob ve hře

§1.1 Hráč je osoba hrající na serveru

§1.2 GM je nestranný správce hry.

§1.3 HeadGM je hlavní GM zodpovídající za chod GM teamu

§1.4 HeadEM je hlavní EM zodpovídající za chod EM teamu

§1.5 Developer  je osoba zodpovědná za opravy serveru.

§1.6 Administrátor je osoba zodpovědná za celkový stav a chod serveru.

§2 Posty v GM i Developer teamu jsou dobrovolné a neplacené.

§3 Členům teamu je povoleno mít herní charakter a vše, co k němu náleží.

§4 Člen teamu přihlášený na herním charakteru není v tu chvíli povinen reagovat na podněty týkající se GM či Dev postu, toto však neplatí, pokud jej vyzve HeadGM, Administrátor serveru či majitel projektu.

§5 Členové teamu se za všech okolností chovají slušně a s respektem ke hráči.

§6 Členové teamu jsou povinni dodržovat pravidla pro hráče i GM.

§7 Členové teamu trestají pouze v rámci pravidel.

§8 Členové teamu nerozdávají žádné itemy, goldy, pointy ani levely.

§6 Členové teamu mají právo rozdávat bany, mute a kick ze serveru.

§10 Členové teamu nesmí nikdy po hráčích požadovat heslo k accountům.

§11 Členové teamu se ve hře pohybují na postavách s 85. levelem, či titulem a guildou .

§12 Členové teamu píší s Blizz ikonkou.

§13 GM se zodpovídá HeadGM, HeadGM se zodpovídá Administrátorovi.

§14 Developeři se zodpovídají Administrátorovi.

§15 EM se zodpovídá HeadEM, Head EM se zodpovídá HeadGM.


green realm iconInformace o serveru

World server:Online
Login server:Online
Online Hráčů:0
Aliance:0
Horda:0


Reklama


Náhodné video

Rapid Evolution - The Storming of the Stormwind p.2
Náhodné video


Reklama


Project-Nemesis logo